Årsredovisning

Här finner du våra årsredovisningar i PDF-format. I en årsredovisning finns föreningens ekonomi och utveckling beskriven. Det handlar bland annat om verksamhetsberättelsen, intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Analyserar man årsredovisningen kan man även få en uppfattning om de framtida månadsavgifterna.
Var vänlig och kontakta styrelsen om du är intresserad av tidigare år!