Information

Anslagstavlan i din port innehåller viktig information. Här finns bland annat uppgifter om vem som ingår i styrelsen, vart du vänder dig för att bl.a. göra felanmälan.

Informationsbrev och kallelser

Att informera våra boende om viktiga händelser, dagliga rutiner m.m. är en återkommande och angelägen uppgift för oss i styrelsen. 
Vi vill gärna kunna informera dig även direkt till din e-postadress, har du inte lämnat den till oss gör det på annandagen@gmail.com. 

Kom ihåg att meddela någon i styrelsen om du byter e-postadress då vi helst skickar vår information den vägen.