Styrelsen

En bostadsrättsförenings styrelse väljs av föreningsstämman. På styrelsens ansvar ligger föreningens löpande beslut, administration, ekonomi, etc. Allt arbete i vår förening görs inte av styrelsen, förutom att föreningen har flera olika leverantörer av tjänster är det viktigt att du som enskild medlem hjälper till ibland. 

Om du är osäker vem i styrelsen du ska kontakta i ditt ärende, skriv till annandagen@gmail.com eller kontakta ordföranden.


Ordförande - Mikael Jansson

E-post - kyoshi@ownit.nu

Telefon - 070 - 424 7913
 
Ekonomi - Marcus Hernhag

E-post - marcus@hernhag.se

Sekreterare – Victor Lindh
E-post – victorlindh@hotmail.com
Fastigheten & nycklar - Patrick Zetterström
E-post - patrick.zetterstrom@ownit.nu

P-platser - Jan Forsberg

E-post - janforsberg@live.se

Suppleanter

Niklas Nyman
Rickard Dahlberg

Kontakt-formulär

Formuläret nedan skickar mejl till styrelsens epost:
annandagen@gmail.com