Styrelsen

En bostadsrättsförenings styrelse väljs av föreningsstämman. På styrelsens ansvar ligger föreningens löpande beslut, administration, ekonomi, etc. Allt arbete i vår förening görs inte av styrelsen, förutom att föreningen har flera olika leverantörer av tjänster är det viktigt att du som enskild medlem hjälper till ibland. 

Om du är osäker vem i styrelsen du ska kontakta i ditt ärende, skriv till annandagen@gmail.com eller kontakta ordföranden.


Ordförande - Mikael Jansson

E-post - kyoshi@ownit.nu

Telefon - 070 - 424 7913
 
Sekreterare – Veronika Ryd
E-post – veronika@kognitivakliniken.se


Ekonomi - Ulrika Dolke

E-post - dolkeulrika@gmail.com


P-platser & nycklar - Jan Forsberg

E-post - janforsberg@live.se


Vice ordförande:  Rickard Dahlberg
E-postrickard.dberg@gmail.com

Suppleanter

Marcus Hernhag

Kontakt-formulär

Formuläret nedan skickar mejl till styrelsens epost:
annandagen@gmail.com