Valberedningen

 Valberedningens uppgift är att föreslå styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter och revisorer inför årstämman. Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen är:
Ulrika Dolke  dolkeulrika@gmail.com
Veronika Ryd  veronika@kognitivakliniken.se