Valberedningen

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter och revisorer inför årstämman. Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen är vakant.