Valberedningen

 Valberedningens uppgift är att föreslå styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter och revisorer inför årstämman. Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen är:
Eva-Maria Jansson, Mishu Sarqume och Lena Käller