Ansvar

Ibland ställs man inför frågan om vem det är som har ansvaret vid underhåll och reparationer i en bostadsrätt. Ibland fördelas ansvaret mellan föreningen och den boende. En gränsdragningslista att ladda ned finns på sidan där du gör felanmälan.  Vad som gäller kan du ta del av i stadgarna. Här har vi valt att ta upp det allra viktigaste! 

Elektricitet

Du ansvarar för el-abonnemanget och kostnaderna för den ström du förbrukar. Du ansvarar också för elledningar och strömbrytare, samt uttag. 

Telefonledning

Telia ansvarar för teleledningen till det första teleuttaget/jacket i din lägenhet. Du ansvarar för övriga ledningar och teleuttag, samt teleabonnemang och de kostnader som tillhör detta. 

Vatten- och avloppsledningar

Föreningen ansvarar för stamledningar till vatten och avlopp. Du ansvarar för vatten och avloppsledningar som finns inne i lägenheten.

Kök

Du ansvarar för alla vitvaror, samt eventuell kolfilterfläkt ovanför spisen. Det är inte tillåtet att installera fläkt som blåser ut luften i ventilationskanalen eftersom det sätter ventilationen ur funktion och blåser in matos till grannarna. 

Inspektion och rengöring av ventilerna sker med jämna mellanrum. Om det upptäcks att en fläkt installerats felaktigt får du återställa till godkänt skick på egen bekostnad. 

Badrum

Du ansvarar för reservdelar och eventuella byten av toalettstol, handfat, och badkar eller duschkabin, samt blandare. 

När du planerar att byta golv eller kakel ska du kontakta styrelsen för gemensam genomgång av skicket på fuktspärrar, golvbrunnen och de rör som går till elementet. Det kan vara lämpligt att byta dessa samtidigt som du arbetar i badrummet. 

Det är viktigt att alla arbeten i badrummet utförs fackmässigt. Slarv kan orsaka fukt och mögelskador både hos dig och dina grannar. Arbete som blivit felaktigt utfört och kostnaderna för detta har du själv ansvaret för. Undersök om din hemförsäkring täcker fuktskador!

Balkongen

Att sätta blommor på balkongen och se hur det växer och gror är en trevlig sysselsättning för oss storstadsbor. Det är skönt att koppla av en stund i vår egen gröna oas och du får gärna ha många krukor och blomlådor, men de får inte hänga utanför balkongräcket.

Paraboler ska vara fast förankrade och får absolut inte sitta på utsidan av balkongens räcke och inte heller förankras utanför balkongens räcke. 

Det är inte heller tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte trevligt för grannarna att få in matoset eller oset som uppstår vid tändning av grillkol. Det är dessutom en stor brandrisk med hantering av eld och eldfarliga vätskor på balkongen.

Testa jordfelsbrytaren


Glöm inte att motionera/testa jordfelsbrytaren! 

Jordfelsbrytaren är det viktigaste personskyddet i ett elsystem för människor och husdjur. Den sitter i elcentralen i en lägenhet. På insidan av locket till elcentralen, finns en beskrivning om jordfelsbrytaren/personskyddsbrytaren och en kortare beskrivning. 

En jordfelsbrytares mekanik mår bra av att den får röra sig, man "motionerar" den och detta skall göras med vissa intervaller. Att motionera jordfelsbrytare/personskyddsbrytare är relativt enkelt - genom att trycka på testknappen så löser den ut. Detta bör göras varje halvår. Glöm ej att återställa.

Det är även viktigt att du har en fungerande brandvarnare i din bostad. Läs informationen på sidan om brandsäkerhet.

Ett enkelt sätt att komma ihåg att göra detta är när man växlar tid vår och höst. När jordfelsbrytare/personskyddsbrytare har löst ut är det strömlöst och belysning mm fungerar inte. Bra därför att göra provet när det finns dagsljus. 

Före ni motionerar, alltså trycker på testknappen, var noga med att stänga av all elektronisk utrustning/apparatur. Vi har allt mera elektronik i våra hem i dag, dator, tv mm. som är känsligt för variationer i elnätet. Bra är att ta ur stickproppen från uttaget till apparaten, då finns ingen elektrisk förbindelse mellan er utrustning och er elanläggning längre. 

Om jordfelsbrytaren ej går att återställa, efter testen eller att den löst ut:

Felsökning: Det föreligger ett jordfel i anläggningen. Sök felet genom att frånkoppla alla grupper - slå ifrån säkringarna - och återställ jordfelsbrytaren! Koppla därefter in första säkringen och kontrollera om jordfelsbrytaren löser ut! Om inte, frånkoppla första säkringen och slå till den andra säkringen o.s.v. Med detta förfaringssätt kommer jordfelet att kunna lokaliseras.

Brandsäkerhet

Alla fyra portar i fastigheten har försetts med brandsläckare och brandfilt. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för brandsäkerheten.