Lägenhetsförråd

I föreningen finns det vindsförråd som hör till din lägenhet. Dock ingår inte vindsförråd till våra tre vindslägenheter som har förråd inne i lägenheten.

Vindsförråd

Till din lägenhet hör ett vindsförråd och utrymmet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Här kan du förvara det du inte vill ha i lägenheten med undantag för brandfarliga vätskor eller gaser. Du ansvarar själv för säkerheten och att det finns lås.  

Det är viktigt att du inte ställer något i gången utanför ditt förråd. Brandmyndigheterna är mycket stränga med att vinds- och källargångar inte får belamras. Allt som står utanför förråden kan styrelsen omgående ta hand om och du riskerar direkt att bli av med dina ägodelar.

Barnvagnar och cyklar

I de flesta portar finns ett utrymme för förvaring av barnvagnar och rullatorer. Här kan du ställa barnvagnen om du inte vill ha den inne i lägenheten. Du får däremot inte ställa ifrån dig barnens leksaker eller barnvagnen utanför ytterdörren.

 

Tänk på att trapphuset ska vara fritt från lösa föremål och fungera som utrymningsväg vid ex brand.