Lägenhetsnummer

Annandagen har två olika lägenhetsnummer. Skillnaden förklaras här nedan. Uppge gärna bägge numren till mäklare om du ska sälja din bostad.

De fyrsiffriga lägenhetsnumren

De nya fyrsiffriga lägenhetsnumren används i folkbokföringen. 

Numren ska enligt lag publiceras synligt i fastigheten. Styrelsen har beslutat att detta ska ske på de inglasade namntavlorna i våra entréer. 

De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på och de två sista siffrorna anger bostadens läge inom våningsplanet. 10 är entréplanet, 11 första våningen, osv. 01 är bostaden till vänster om trappan, 02 bostaden rakt fram, 03 bostaden till höger om trappan. Finns bara två lägenheter på ett våningsplan blir de sista två siffrorna 01 respektive 02, finns bara en så blir det två sista siffrorna 01.

De tresiffriga lägenhetsnumren

När det gäller motioner, aviseringar, anlitande av entreprenörer och all övrig kontakt mellan styrelsen och medlemmarna kommer föreningen av praktiska skäl att fortsätta använda den ursprungliga tresiffriga lägenhetsnumreringen.

 

Dessa lägenhetsnummer hittar du på utsidan av din lägenhetsdörr uppe i det hörn som är närmast gångjärnen.