Månadsavgiften

Varje månad betalar du en månadsavgift till föreningen. Avgiften täcker kostnader för gemensamma lån, förvaltning, underhåll och skötsel av fastigheten, skatter, värme, vatten och avlopp, gemensam el, sophämtning, städning av trapphus, trädgårdsskötsel och snöröjning.

Kostnaderna för den gemensamma skötseln kan du påverka genom att delta i olika aktiviteter. Du påverkar också genom att gå på föreningsstämman och delta i de beslut som fattas om ekonomi och förvaltning, samt vid val av styrelse.

Månadsavgiften betalas till föreningens bankgiro 810-1214.
Avier skickas ut kvartalsvis.

Vid frågor om avier och hyresärenden kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC:s kundtjänst.
Telefonnummer: 0771 - 722 722