Tvättstugan

Tvättstugan

Vi har en fin tvättstuga där du kan nyttja två tvättmaskiner, en tumlare och ett torkskåp. Det finns en kallmangel och ett stort torkskåp som kan nyttjas för torkning av mattor, filtar och andra utrymmeskrävande textilier.  
Bokning
Du bokar ditt tvättpass på bokningsblanketten som finns i tvättstugan.

Tvättpass

Vi har fem tvättpass per dag och varje tvättpass varar i tre timmar. Om man bokat ett tvättpass och inte börjat tvätta senast 30 minuter efter starttid får tvättpasset övertas av annat hushåll. 

Om föregående tvättpass fortfarande har tvättmaskinerna igång eller om tvätten inte tagits ur när ditt tvättpass börjar, så får maskinerna avslutas och tvätten tas ur. Var dock hänsynsfull om det bara är några minuter kvar. Torkning av tvätt tillåts i högt 30 minuter efter avslutat tvättpass.
Tvättider
Det finns fem tvättpass per dag. Första tvättpasset börjar klockan 07.00 och sista tvättpasset börjar klockan 19.00 och slutar klockan 22.00 alla dagar. 

Efter tvättpasset

Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill ha den i början av ditt tvättpass. Rengör filtret i torktumlaren efter varje tumling. Torka av bänkar, maskiner och golv. 

Felanmälan

Trasiga maskiner ska anmälas till styrelsen. 

Sätt gärna en lapp på den trasiga maskinen som talar om att den blivit felanmäld. Jour får du endast kontakta vid allvarligare och brådskande fel, ex större vattenläcka eller fel som är direkt farliga för människor. Kontakta någon i styrelsen om du är tveksam.