Att belåna din bostad

Du kan belåna din bostad, vilket de flesta gör vid inflytt. Både då och när du därefter vill ta nya lån ska din bank skicka papperena (pantförskrivningarna) till Annandagens ekonomiförvaltare som du hittar i leverantörslistan. Ekonomiförvaltaren sköter pantsättningsregistret åt oss.

Det är alltså med nuvarande regler inte styrelsens behöriga firmatecknare som skriver på att du belånar/pantsätter din bostadsrätt. Om banken skickar dem till oss eller om du lägger de papperen i styrelsens låda i port 15 skickar vi pantförskrivningarna till ekonomiförvaltaren. Det går bra det också, men tar lite längre tid.