Din bostad

Här hittar du information om din bostad.


Detta ingår i din bostadsrätt och ska överlämnas in samband överlåtelse.

Nycklar

Dessa nycklar ska ingå i din bostadsrätt. Mer info om lägenhetsnycklarna och hur du kopierar dem finns här.
* Nycklar till lägenhetsdörr. Så kallad L-nyckel.
* ”Före detta H-nyckeln”.
* Nycklar till postfack på entréplan.
* Nycklar till alla innerdörrar i din lägenhet utom till toaletten.
* Bor du på bottenvåning ska du även ha nycklar till dörren till uteplatsen.
De flesta lägenheter har ett tillhörande vindsförråd, men hänglås och nycklar till det får du fixa själv.
Nyckel till p-stolpen får du om och när du hyr en p-plats.

Nycklar till lägenhet och fastighet

I din bostadsrätt ingår dels nyckel till din dörr, men också andra nycklar.
Lägenhetsnyckeln går inte bara till din bostad utan även till dörren i porten där du bor. Undantaget är port17 som har en särskild nyckel för portarna.
Den andra nyckel (före detta h-nyckeln) går till vinden där förråden finns, soprummet och de tre förråden på innegården, elmätarrummet på entréplan i din port, samt föreningens tvättstuga i port 15 (dörr mot innergården).
Vill du kopiera upp till exempel din lägenhetsnyckel i fler exemplar ska du gå till vår leverantör av nycklar. Ta med dig överlåtelseavtal och ID-handling för att bevisa att du äger din bostadsrätt.

Vitvaror

* Spis
* Kylskåp och frys

Alla lägenheter har möjlighet för diskmaskin, men det är upp till en bostadsrättshavare att köpa en sådan.

I alla lägenheter uppfördes tvättmaskin och torktumlare när huset var färdigbyggt 2001 och finns sådana vitvaror kvar ingår de i din bostadsrätt.

Lägenhetsförråd

I föreningen finns det vindsförråd som hör till din lägenhet. Dock ingår inte vindsförråd till våra tre vindslägenheter som har förråd inne i lägenheten.

Vindsförråd

Till din lägenhet hör ett vindsförråd och utrymmet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Här kan du förvara det du inte vill ha i lägenheten med undantag för brandfarliga vätskor eller gaser. Du ansvarar själv för säkerheten och att det finns lås.  

Det är viktigt att du inte ställer något i gången utanför ditt förråd. Brandmyndigheterna är mycket stränga med att vinds- och källargångar inte får belamras. Allt som står utanför förråden kan styrelsen omgående ta hand om och du riskerar direkt att bli av med dina ägodelar.

Barnvagnar och cyklar

I de flesta portar finns ett utrymme för förvaring av barnvagnar och rullatorer. Här kan du ställa barnvagnen om du inte vill ha den inne i lägenheten. Du får däremot inte ställa ifrån dig barnens leksaker eller barnvagnen utanför ytterdörren.

Tänk på att trapphuset ska vara fritt från lösa föremål och fungera som utrymningsväg vid ex brand.

Lägenhetsnummer

Annandagen har två olika lägenhetsnummer. Skillnaden förklaras här nedan. Uppge gärna bägge numren till mäklare om du ska sälja din bostad.

De fyrsiffriga lägenhetsnumren

De nya fyrsiffriga lägenhetsnumren används i folkbokföringen. 

Numren ska enligt lag publiceras synligt i fastigheten. Styrelsen har beslutat att detta ska ske på de inglasade namntavlorna i våra entréer. 

De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på och de två sista siffrorna anger bostadens läge inom våningsplanet. 10 är entréplanet, 11 första våningen, osv. 01 är bostaden till vänster om trappan, 02 bostaden rakt fram, 03 bostaden till höger om trappan. Finns bara två lägenheter på ett våningsplan blir de sista två siffrorna 01 respektive 02, finns bara en så blir det två sista siffrorna 01.

De tresiffriga lägenhetsnumren

När det gäller motioner, aviseringar, anlitande av entreprenörer och all övrig kontakt mellan styrelsen och medlemmarna kommer föreningen av praktiska skäl att fortsätta använda den ursprungliga tresiffriga lägenhetsnumreringen.

Dessa lägenhetsnummer hittar du på utsidan av din lägenhetsdörr uppe i det hörn som är närmast gångjärnen.


Månadsavgiften

Varje månad betalar du en månadsavgift till föreningen. Avgiften täcker kostnader för gemensamma lån, förvaltning, underhåll och skötsel av fastigheten, skatter, värme, vatten och avlopp, gemensam el, sophämtning, städning av trapphus, trädgårdsskötsel och snöröjning.

Kostnaderna för den gemensamma skötseln kan du påverka genom att delta i olika aktiviteter. Du påverkar också genom att gå på föreningsstämman och delta i de beslut som fattas om ekonomi och förvaltning, samt vid val av styrelse.

Månadsavgiften betalas till föreningens bankgiro som står på din avi.
Avier skickas ut kvartalsvis.

Vid frågor om avier och hyresärenden kontakta föreningens ekonomiska förvaltare SBC:s kundtjänst.
Telefonnummer: 0771 – 722 722