Styrelsen

En bostadsrättsförenings styrelse väljs av föreningsstämman. På styrelsens ansvar ligger föreningens löpande beslut, administration, ekonomi, etc. Allt arbete i vår förening görs inte av styrelsen, förutom att föreningen har flera olika leverantörer av tjänster är det viktigt att du som enskild medlem hjälper till ibland. 

Om du är osäker vem i styrelsen du ska kontakta i ditt ärende, skriv till annandagen@gmail.com eller kontakta ordföranden. Kontaktuppgifter hittas i trappuppgången.


Valberedningen

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter och revisorer inför årsstämman. Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till valberedningen.