Balkong

Att sätta blommor på balkongen och se hur det växer och gror är en trevlig sysselsättning för oss storstadsbor. Det är skönt att koppla av en stund i vår egen gröna oas och du får gärna ha många krukor och blomlådor, men de får inte hänga utanför balkongräcket.

Paraboler ska vara fast förankrade och får absolut inte sitta på utsidan av balkongens räcke och inte heller förankras utanför balkongens räcke. 

Det är inte heller tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte trevligt för grannarna att få in matoset eller oset som uppstår vid tändning av grillkol. Det är dessutom en stor brandrisk med hantering av eld och eldfarliga vätskor på balkongen.