El

Du ansvarar för el-abonnemanget och kostnaderna för den ström du förbrukar. Du ansvarar också för elledningar och strömbrytare, samt uttag.

Kom ihåg att regelbundet motionera/testa jordfelsbrytaren! 

Jordfelsbrytaren är det viktigaste personskyddet i ett elsystem för människor och husdjur. Den sitter i elcentralen i en lägenhet. På insidan av locket till elcentralen, finns en beskrivning om jordfelsbrytaren/personskyddsbrytaren och en kortare beskrivning. 

En jordfelsbrytares mekanik mår bra av att den får röra sig, man ”motionerar” den och detta skall göras med vissa intervaller. Att motionera jordfelsbrytare/personskyddsbrytare är relativt enkelt – genom att trycka på testknappen så löser den ut. Detta bör göras varje halvår. Glöm ej att återställa.

Ett enkelt sätt att komma ihåg att göra detta är när man växlar tid vår och höst. När jordfelsbrytare/personskyddsbrytare har löst ut är det strömlöst och belysning mm fungerar inte. Bra därför att göra provet när det finns dagsljus. 

Före ni motionerar, alltså trycker på testknappen, var noga med att stänga av all elektronisk utrustning/apparatur. Vi har allt mera elektronik i våra hem i dag, dator, tv mm. som är känsligt för variationer i elnätet. Bra är att ta ur stickproppen från uttaget till apparaten, då finns ingen elektrisk förbindelse mellan er utrustning och er elanläggning längre. 

Om jordfelsbrytaren ej går att återställa, efter testen eller att den löst ut:

Felsökning: Det föreligger ett jordfel i anläggningen. Sök felet genom att frånkoppla alla grupper – slå ifrån säkringarna – och återställ jordfelsbrytaren! Koppla därefter in första säkringen och kontrollera om jordfelsbrytaren löser ut! Om inte, frånkoppla första säkringen och slå till den andra säkringen o.s.v. Med detta förfaringssätt kommer jordfelet att kunna lokaliseras.