Parkering

Annandagen disponerar 34 stycken parkeringsplatser som ligger i anslutning till fastigheten och löper utefter Örbyleden. Alla kostnader för parkeringsytorna samt underhåll och drift tas ut av användarna genom parkeringsavgifter. Bilvärmaruttag finns och laddstolpar (11kW).

Fyra av platserna har laddstolpe för elbilar. I mån av ledighet kan även du med vanlig bil hyra plats där.
Kontakta styrelsen på
annandagen@gmail.com
om du har frågor och/eller om du vill hyra en p-plats kontakta vår ekonomiförvaltare enligt kontaktinfo på månadsavisidan

Besöksparkering

Besöksparkeringsplatserna utefter huset får endast användas för korttidsparkering.

För dessa platser gäller följande:

  • Med parkeringsskiva (p-skiva) kan Du stå avgiftsfritt i högst fem timmar. P-skiva är ett rikstäckande system och vilken p-skiva som helst får användas.
  • Med vit parkeringsbiljett kan Du stå avgiftsfritt i högst ett dygn, d.v.s.24 timmar i följd (skriv klockslaget när Du parkerat överst på biljetten).
    Glöm inte perforera år, månad och dag då Du använder biljetten.
  • Med grön eller rosa parkeringsbiljett (tillfälligt parkeringstillstånd) kan Du stå avgiftsfritt upp till sju dygn i följd. Fyll i samtliga uppgifter på biljetten och var noga med att ange giltighetstid.

Parkeringsbiljetter kan hämtas hos styrelsemedlem (se även anslag i portarna).

Parkeringsövervakning:  Om Du fått en kontrollavgift:    
Länsparkerings Bevakning AB  Länsparkerings Bevakning AB
Box 9117Box 3086