Säkerhet

Alla fyra portar i fastigheten har försetts med brandsläckare och brandfilt. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för brandsäkerheten.