Telefoni

Telia ansvarar för teleledningen till det första teleuttaget/jacket i din lägenhet. Du ansvarar för övriga ledningar och teleuttag, samt teleabonnemang och de kostnader som tillhör detta.