Vatten och kök

Vatten- och avloppsledningar

Föreningen ansvarar för stamledningar till vatten och avlopp. Du ansvarar för vatten och avloppsledningar som finns inne i lägenheten.

Kök

Du ansvarar för alla vitvaror, samt eventuell kolfilterfläkt ovanför spisen. Det är inte tillåtet att installera fläkt som blåser ut luften i ventilationskanalen eftersom det sätter ventilationen ur funktion och blåser in matos till grannarna. 

Inspektion och rengöring av ventilerna sker med jämna mellanrum. Om det upptäcks att en fläkt installerats felaktigt får du återställa till godkänt skick på egen bekostnad. 

Badrum

Du ansvarar för reservdelar och eventuella byten av toalettstol, handfat, och badkar eller duschkabin, samt blandare. 

När du planerar att byta golv eller kakel ska du kontakta styrelsen för gemensam genomgång av skicket på fuktspärrar, golvbrunnen och de rör som går till elementet. Det kan vara lämpligt att byta dessa samtidigt som du arbetar i badrummet. 

Det är viktigt att alla arbeten i badrummet utförs fackmässigt. Slarv kan orsaka fukt och mögelskador både hos dig och dina grannar. Arbete som blivit felaktigt utfört och kostnaderna för detta har du själv ansvaret för. Undersök om din hemförsäkring täcker fuktskador!