Yttre trivsel

Den yttre trivseln 

 • Föreningen har en gemensam utegrill stående på gräsmattan och den får användas av alla boende i föreningen. Grillgallret finns i mittenförrådet på gården och hänger på väggen till vänster när du kommer in. Det är inte tillåtet att använda koleldade utegrillar på balkonger och egna uteplatser/altaner.
 • På balkongerna är det på grund av risk för brand inte tillåtet att använda öppen eld eller explosiva varor så som marschaller, facklor, fyrverkeriet eller liknande.
 • Om du exempelvis använder parasoll eller hängande ampel på balkongen, ber vi dig att se till att den sitter ordentligt fast.
 • Balkonglådor ska hängas på räckets insida för att inte ramla ned och skada någon. Var försiktig när du vattnar och sopar balkonggolvet så att inte grannen under besväras.
 • För markiser och insynsskydd får endast markisväv med beteckningen DIS 5173/5 enligt Sandatex katalog användas. Observera markiser får enbart fästas på fönsterkarm, aldrig på putsade ytor.
 • Parabolantenner som sticker ut från fasad eller räcken får inte sättas upp.
 • Att skaka mattor, sängkläder eller liknande får inte ske från din balkong eller genom ditt fönster. Använd gärna föreningens piskställ.
 • Cyklar ska ställas i cykelställen eller i förråden.
 • Gårdsförråden är avsedda enbart för cyklar samt föreningens egna utemöbler och redskap.
 • Marklägenheternas innehavare ansvarar själva för skötseln av sina uteplatser, med tillhörande häckar och planteringar. Föreningen svarar för skötseln av övrig tomtmark.
 • Respektera innehavarna med marklägenhet och gå därför inte intill fasaden för att få en snabb genväg.